Logo

ประกาศกองทุนสงเคราะห์

เรื่องการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบออนไลน์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองทุนสงเคราะห์ได้เพิ่มช่องทางการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่โรงเรียน ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ ดังนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Login/ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

 

/จำรหัสผ่าน


หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 02-282-9577 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

หรือ E-mail : contact@taf1.org