Logo

ประกาศกองทุนสงเคราะห์

เรื่องการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบออนไลน์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองทุนสงเคราะห์ได้เพิ่มช่องทางการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่โรงเรียน ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ ดังนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Login/ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

 

/จำรหัสผ่าน


หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

เบอร์โทรศัพท์ คลิกที่นี่ หรือ E-mail : sasom_3@hotmail.com